Haber

“Yalancı” ifadesi hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi, kamu vazifelisi olan bir kişinin sicil raporuna yazılan, “Müstakil idarecilik yapması uygun değildir. Temsil yeteneği yoktur. Palavra söyler, iftira atar.” halindeki sözler nedeniyle yapılan müracaatta, kişinin maddi ve manevi varlığını muhafaza hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara nazaran, bir kamu kurumunda saymanlık müdür yardımcısı olarak misyon yapan kişinin sicil raporunun kanaat kısmına, daha evvel misyon yaptığı yerdeki amirleri tarafından 2008’de, “Müstakil idarecilik yapması uygun değildir. Temsil yeteneği yoktur. Palavra söyler, iftira atar.” sözleri yazıldı.

Bunun “şeref ve itibarını” zedelediğini ileri süren kişi, dava açtı. Mahallî mahkemenin kısmen kabulüne karar verdiği davanın Danıştay tarafından bozulması üzerine yine yapılan yargılamada bu sefer dava reddedildi.

Ret kararının Danıştay tarafından onanması, karar düzeltme isteminin de 2018’de reddedilmesi üzerine kişi, Anayasa Mahkemesine hak ihlali teziyle ferdî müracaatta bulundu.

Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 36’ncı unsurunda garanti altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul müddette yargılanma hakkı ile Anayasa’nın 17’nci unsurunda teminat altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını muhafaza hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar örneğinin mahallî mahkemeye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Yargıtaydan trafik kazası nedeniyle aracını kullanamayan bireye araç kiralama bedeli ödenmesi kararı

Haberi Görüntüle

“İTİBARI ZEDELEYECEK NİTELİKTE”

Anayasa Mahkemesinin kararında, somut olayda, müracaatçının gerçekleştiğini öne sürdüğü durumun, “kişinin gurur ve prestijini zedeleyebilecek nitelikte” olduğu belirtildi.

Sicil raporunun, kamu görevlisinin mesleksel ehliyetine ve mesleksel gelişiminin tespitine yönelik resmi bir evrak niteliğinde olduğu vurgulanan kararda, şu tespitler yapıldı:

“Bu nitelikteki bir evrakta yer alacak kıymetlendirme de öncelikle kişinin mesleksel ehliyetine ve gelişimine ait olmalı, mümkünse somut bilgilere dayandırılmalı, bunun yanında kişilik haklarını zedelemeyecek halde olmalıdır. Bilakis bir uygulama kişinin mesleksel hayatına, maddi ve manevi varlığına ait olumsuz tesirler doğurabilecektir.”

Yargıtay’dan 2 eşli Suriyeli için karar

Haberi Görüntüle

“MESLEKİ KIYMETLENDİRME DEĞİL”

Kararda, kullanılan tabirler nedeniyle kamu görevlisinin korunması ve doğmuş ziyanların giderilmesinin kişinin maddi ve manevi varlığının korunması bağlamında devletin müspet yükümlüğünün gereği olduğuna vurgu yapıldı.

Yerel mahkemenin ret kararında, sicil raporunda kullanılan tabirlerin kişinin mesleksel gelişimi ve ehliyetiyle ilgisi olup olmadığı istikametinde bir kıymetlendirme yapılmadığı aktarılan kararda, yargılama sürecinin de uzun sürdüğü söz edildi.

Kararda, şu sözler kullanıldı:

“Başvurucunun, sicil raporuna yazılan tabirlerin gurur ve prestiji zedeleyici nitelikte olduğunu, hakaret ve iftira niteliğinde bulunduğunu ileri sürmesine rağmen derece mahkemesi tarafından kelam konusu tabirlerin araştırılmasına yönelik adımların atılmadığı ve kararda kelam konusu savlara yönelik hiçbir münasebete yer verilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda yargısal makamlarca bu değerlendirmelerin yapılmaması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını muhafaza ve geliştirme hakkı bakımından olumlu yükümlülüklerin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Açıklanan münasebetlerle Anayasa’nın 17’nci unsurunda garanti altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını müdafaa hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir