Haber

Dairesinden su sızan, tamirat giderini karşılayacak

Yargıtay, üst kattaki daireden sızan su sebebiyle alt dairede oluşan maddi zararın, arızanın yaşandığı konut sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Emsal kararla birlikte, üst kattan sızan su sebebiyle oluşacak ziyan, daire sahibince ödenecek.

Üst kattaki daireden sızan su sebebiyle dairesinde ziyan meydana gelen vatandaş, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davalının dairesinin banyo ve mutfağından sızan sular nedeniyle dairesinde oluşan zararın tazmini ve sızıntının önlenmesini istedi.

Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmederek, zararın eksper tarafından belirlenen kısmının üst kattaki daire sahibi tarafından ödenmesine karar verdi. Davalı daire sahibi kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKİYOR

Bilirkişi raporuna dikkat çekilen kararda, dairede oluşan zararın uzmanca belirlenen kısmının daire sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Kararda, “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı ispatlarla yasal gerektirici sebeplere ve bilhassa ispatların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine nazaran; davacının bağımsız kısmındaki hasarın, davalının ıslak yer su tesisatından kaynaklı arızanın sebebiyet verdiğinin uzman raporu ile tespit edilerek arızanın giderilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile metot ve yasaya uygun olan kararın onanmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi. (İHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir